Één van de grootste frustraties van de internetgebruiker is slecht leesbare tekst. Hoe moeilijker het is om een stuk tekst op een website te lezen, hoe groter de kans dat een website bezoeker afhaakt voor het doel van je website is bereikt.

Onze hersens reageren onbewust op een groot aantal aspecten van een tekst op een website. Hoe maak je de tekst op je website zo aantrekkelijk mogelijk voor (het onbewustedeel van je) hersenen? Om antwoord te geven op deze vraag hebben we hieronder 5 praktische tips waarmee je binnen een uur de teksten op je website aantrekkelijker maakt om te lezen.

1. Lettergrootte

Het overgrote deel van de websites op het internet maakt gebruik van een te kleine lettergrootte (10 tot 12 pixels). Vooral als binnen je doelgroep ook mensen boven de 40 voorkomen is het beter om een groter (14 tot 16 pixels) lettertype te gebruiken voor de leesbaarheid. De lettergrootte heeft zelfs invloed op de hoeveelheid emotie die de gebruiker ervaart tijdens het lezen van de tekst. Kleinere letters betekenen minder emotionele betrokkenheid bij de inhoud van het artikel.

Onderzoekers van de Humboldt Universiteit van Berlijn onderzochten met behulp van Elektro Encefalo Grafie (Een type Hersenscan) de invloed van de lettergrootte op de hersenen. Als bijvoorbeeld het woord ‘vakantie’ verschillende lettergroottes getoond werd was er een sterkere emotionele reactie in de hersenen wanneer het woord groter gedrukt was. Onbewust wordt de tekst als deze in een groter lettertype is dus aantrekkelijker dan exact dezelfde tekst in een kleiner lettertype. Het is daarom in de meeste gevallen een slimme keuze om voor een groter lettertype (14 tot 16 pixels) te kiezen.

2. Regelafstand

Als regels tekst te dicht op elkaar staan met weinig witruimte ertussen hebben je hersens onbewust meer moeite om door een tekst heen te lezen. Regels die te dicht op elkaar zitten vertragen de leessnelheid omdat je ogen anders onbewust aandacht schenken aan de onder en bovenliggende regels tekst. Zet je de regels echter tever van elkaar af dan ziet de gebruiker het niet meer als één stuk tekst. Een goede vuistregel is om de lineheight op 140% te zetten.
Als je een langere tekst op je website wilt plaatsen is het verstandig om links en rechts van de tekst voldoende witruimte open te laten. Op deze manier kunnen je ogen makkelijker verspringen naar de volgende regel.

3. Contrast

Om je tekst goed leesbaar te maken is het belangrijk om genoeg contrast tussen de tekst en de achtergrond te hebben. Lichtgrijze tekst op een witte achtergrond is een extreem voorbeeld van hoe het niet moet. Als je een pikzwarte tekst op een witte achtergrond zet kan het echter ook als onaangenaam worden ervaren door teveel contrast. Een voorbeeld van een goed contrast tussen de tekst en de achtergrond is #333 op #fff. De tekst is dan duidelijk leesbaar en niet pijnlijk voor je ogen als je langere stukken tekst leest.

Hier een voorbeeld van hoe het niet moet. Deze tekst is slecht leesbaar vanwege het lage contrast.

4. Tekst in afbeeldingen

Je ziet nog vaak dat websites de tekst als een afbeelding aan de website hebben toegevoegd. Naast een langere laadtijd is dit ook minder gebruiksvriendelijk. Gebruikers willen graag tekst selecteren, kopiëren en zoeken in de tekst. Zorg er daarom voor dat je nooit de tekst als plaatje toevoegd aan je web pagina.

Een andere belangrijke reden om tekst nooit als afbeelding toe te voegen is dat tekst in afbeeldingen niet indexeerbaar is voor zoekmachines, dit betekent dat je niet gevonden zult worden in Google, Bing of andere zoekmachines als je de inhoud van je artikelen als afbeeldigen toevoegd.

5. Aantal woorden per regel

Om de leesbaarheid van een tekst te bevorderen moet je niet teveel woorden op één regel plaatsen. De gebruiker leest een zin van 24 woorden liever verspreid over 2 regels dan op één lange regel. Voor een optimale leesbaarheid wordt een gemiddeld aantal woorden van 10 tot 15 per regel.

Een tekst wordt zo bewust of onbewust ervaren als makkelijker leesbaar waardoor de kans toeneemt dat een websitebezoeker de tekst ook volledig af zal willen lezen. Teksten met te lange regels worden ervaren als moeilijk leesbaar en vergroten daarom de kans dat de klant halverwege afhaakt.