Virale Marketing kan een zeer effectieve manier zijn om meer naamsbekendheid te krijgen. In het kort is Virale Marketing dat mensen bijvoorbeeld jouw filmpje bekijken en andere mensen hierop gaan attenderen. En dat dan de geattendeerde mensen weer andere mensen gaan attenderen etc. etc.

In het kader van Virale Marketing willen wij jullie graag attenderen op een erg geestig filmpje die al meer dan 5 miljoen keer is bekeken! Het is eigenlijk niks meer dan een echte reclame filmpje maar zo geestig dan mensen dus bereid zijn om dit echt te delen.

Het bedrijf van het reclame filmpje speelt op de rage slim in om ook de gebruikers zelf de mogelijkheid te geven om je eigen pony te maken. Dat alles natuurlijk voor nog meer naamsbekendheid…