PageRank (afgekort PR) is een methode om pagina’s op internet te ordenen naar belangrijkheid. PageRank voert een objectieve meting uit om de relevantie van webpagina’s vast te stellen. Hiervoor wordt een vergelijking van 500 miljoen variabelen en meer dan 2 miljard termen uitgevoerd. In plaats van directe koppelingen te tellen, interpreteert Google een koppeling van pagina A naar pagina B als een ‘stem’ van pagina A voor pagina B. Google beoordeelt de relevantie van een pagina door de ontvangen stemmen te tellen.

PageRank houdt ook rekening met de belangrijkheid van de pagina die een stem uitbrengt, waardoor een stem van een pagina die zelf belangrijk is, zwaarder weegt en helpt om de pagina waarvoor een stem is uitgebracht, belangrijker te maken. Belangrijke pagina’s ontvangen een hogere PageRank en verschijnen op een hogere positie in de zoekresultaten.

Met behulp van de Google Toolbar is het mogelijk om een indruk te krijgen wat de PageRank is. Echter, dit is een tijdelijke opname: de PageRank verandert namelijk regelmatig. De Toolbar PageRank loopt van 0, minst belangrijk, (ook wel PR0) tot en met 10, meest belangrijk, (ook wel PR10).